RHAGLEN ARFAETHEDIG 2019 / 2020

RHAGLEN ARFAETHEDIG 2019 / 2020

HILLSBOROUGH  Ym Mawrth/Ebrill flwyddyn nesaf (2019) byddwn yn cyflwyno sioe’n seiliedig ar drychineb Hillsborough, i nodi 30 mlynedd ers y digwyddiad trasig. Sioe 2 actor fydd hon yn tynnu ar elfennau genre y rifiw, i greu sioe egnïol, agos-atoch yn seiliedig ar brofiadau ac atgofion teulu o Gymru gafodd eu heffeithio. Gan mai sioe ar […]

Ymchwil a Datblygu – Wrth Fy Nagrau I

Ymchwil a Datblygu – Wrth Fy Nagrau I

Bydd Cwmni Theatr Bara Caws yn cynnal prosiect Ymchwil & Datblygu am bythefnos ar lyfr Angharad Tomos, Wrth fy Nagrau I, rhwng y 4ydd a’r 16eg o Ragfyr eleni. 

Cyhoeddi Cast a Thaith Dim Byd Ynni

Cyhoeddi Cast a Thaith Dim Byd Ynni

Wrth i Theatr Bara Caws ddathlu’I ben-blwydd yn ddeugain oed eleni, y cynhyrchiad olaf i nodi’r dathlu yw Dim Byd Ynni gan Emlyn Gomer a fydd yn agor yn Eisteddfod Genedlaethol Môn fis Awst. Bydd pedwar perfformiad o’r ffars newydd hon yn yr Eisteddfod cyn iddi deithio ym Medi a Hydref eleni.

Te Parti!

Te Parti!

Y digwyddiad sy’n coroni’r dathlu yw’r Te Parti Pen-blwydd yn Eisteddfod Genedlaethol Môn eleni. Mae 40 mlynedd wedi mynd heibio ers i griw bychan, brwd o ymarferwyr ddod at ei gilydd a rhoi ’sgytwad iawn i fyd y theatr yng Nghymru. Ac mae Gwasg Carreg Gwalch am lansio llyfr mawr llawn atgofion lliwgar i nodi’r […]

Mari’n dychwelyd

Mari’n dychwelyd

Mae Mari Emlyn bellach wedi dychwelyd i’w swydd ar ôl ei chyfnod mamolaeth – llongyfarchiadau gwresog iddi hi a’r teulu bach ar enedigaeth Ela Emlyn.