RHAGLEN ARFAETHEDIG 2019 / 2020

RHAGLEN ARFAETHEDIG 2019 / 2020

COSTA BYW  gan Mari Elen Jones, Mared Llywelyn Williams, Llyr Titus Bara Caws, mewn cydweithrediad â Cwmni Tebot, yn cyflwyno Costa Byw – rifíw hwyliog sy’n dychmygu sut le fydd Gwynedd mewn blynyddoedd i ddod. Cewch ambell gip ar broblemau cyfoes – mewnfudo, diffyg swyddi, cost tai, gwleidyddion, newid hinsawdd, crîm egs yn mynd yn […]

Ymchwil a Datblygu – Wrth Fy Nagrau I

Ymchwil a Datblygu – Wrth Fy Nagrau I

Bydd Cwmni Theatr Bara Caws yn cynnal prosiect Ymchwil & Datblygu am bythefnos ar lyfr Angharad Tomos, Wrth fy Nagrau I, rhwng y 4ydd a’r 16eg o Ragfyr eleni.