RHAGLEN ARFAETHEDIG 2019 / 2020

RHAGLEN ARFAETHEDIG 2019 / 2020

COSTA BYW  gan Mari Elen Jones, Mared Llywelyn Williams, Llyr Titus Bara Caws, mewn cydweithrediad â Cwmni Tebot, yn cyflwyno Costa Byw – rifíw hwyliog sy’n dychmygu sut le fydd Gwynedd mewn blynyddoedd i ddod. Cewch ambell gip ar broblemau cyfoes – mewnfudo, diffyg swyddi, cost tai, gwleidyddion, newid hinsawdd, crîm egs yn mynd yn […]

Ymchwil a Datblygu – Wrth Fy Nagrau I

Ymchwil a Datblygu – Wrth Fy Nagrau I

Bydd Cwmni Theatr Bara Caws yn cynnal prosiect Ymchwil & Datblygu am bythefnos ar lyfr Angharad Tomos, Wrth fy Nagrau I, rhwng y 4ydd a’r 16eg o Ragfyr eleni. 

Cyhoeddi Cast a Thaith Dim Byd Ynni

Cyhoeddi Cast a Thaith Dim Byd Ynni

Wrth i Theatr Bara Caws ddathlu’I ben-blwydd yn ddeugain oed eleni, y cynhyrchiad olaf i nodi’r dathlu yw Dim Byd Ynni gan Emlyn Gomer a fydd yn agor yn Eisteddfod Genedlaethol Môn fis Awst. Bydd pedwar perfformiad o’r ffars newydd hon yn yr Eisteddfod cyn iddi deithio ym Medi a Hydref eleni.

Te Parti!

Te Parti!

Y digwyddiad sy’n coroni’r dathlu yw’r Te Parti Pen-blwydd yn Eisteddfod Genedlaethol Môn eleni. Mae 40 mlynedd wedi mynd heibio ers i griw bychan, brwd o ymarferwyr ddod at ei gilydd a rhoi ’sgytwad iawn i fyd y theatr yng Nghymru. Ac mae Gwasg Carreg Gwalch am lansio llyfr mawr llawn atgofion lliwgar i nodi’r […]

Mari’n dychwelyd

Mari’n dychwelyd

Mae Mari Emlyn bellach wedi dychwelyd i’w swydd ar ôl ei chyfnod mamolaeth – llongyfarchiadau gwresog iddi hi a’r teulu bach ar enedigaeth Ela Emlyn.