Taigh/Tŷ/Teach

January 23, 2024 / no comments

 

Fishamble: The New Play Company, Theatr Gu Leòr, a Theatr Bara Caws yn cyflwyno:-

TAIGH/TŶ/TEACH

Yn Theatr Bara Caws rydym wrth ein bodd bod yn cael bod yn rhan o bartneriaeth drawsffiniol arloesol, ynghyd â Theatre Gu Leòr (Yr Alban) a Fishamble (Iwerddon), i gyflwyno profiad theatrig unigryw tairieithog – TAIGH/TŶ/TEACH – i’n cynulleidfaoedd.

Cyd-destun y cynhyrchiad yw ‘tŷ’ yn y cymunedau Cymraeg/Gaeleg/Gwyddeleg sy’n cael eu heffeithio gan ail gartrefi, tai gwag, Air B&Bs, rhenti uchel, a diffyg tai fforddiadwy i’r bobl leol. Tair stori sy’n amlygu’r sialensau sy’n berthnasol i’r tair gwlad, a’r heriau sy’n effeithio ar y bobl sy’n byw yn y cymunedau hynny.

Ysgrifennwyd TŶ/TEACH/TAIGH gan Mared Llywelyn Williams, Mairi Morrison, ac Eva O’ Connor, a byddwn yn perfformio mewn safleoedd-penodol yn y tair gwlad.

Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn yw’r lleoliad yng Nghymru, lleoliad a fydd yn sicrhau profiad unigryw i’r gynulleidfa gael ei throchi mewn darn o waith mewn safle cwbl arbennig. Cyflwyniad promenâd yw hwn gyda’r gynulleidfa’n cael ei thywys o un ‘lleoliad’ i’r llall, gan brofi’r dramâu mewn un iaith ar ôl y llall, a cherddoriaeth fyw yn gweu drwy’r cyfan.

Bydd crynodebau Cymraeg ac is-deitlau Saesneg ar gael i sicrhau hygyrchedd.

Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael felly’r cyntaf i’r felin…

TOCYNNAU

Tocynnau ar gael drwy safle we We Got Tickets:-

https://www.wegottickets.com/TheatrBaraCaws

Pnawn Mercher, Chwefror 21ain am 1yp
Nos Fercher, Chwefror 21ain am 6:30yh

Pnawn Iau, Chwefror 22ain am 1yp
Nos Iau, Chwefror 22ain am 6:30yh

Pnawn Gwener, Chwefror 23ain am 1yp
Nos Wener, Chwefror 23ain am 6:30yh

Pnawn Sadwrn Chwefror 24ain am 1yp
Nos Sadwrn, Chwefror 24ain am 6:30yh

 

CAST

Martha Dunlea – Gráinne
Eoin O’Dubhghaill – Ruairí
Honi Cooke – Lara

Elspeth Turner – Seona
Màiri Morrison – Annie
Sam Smith – Calum

Mirain Fflur – Luned
Richard Elfyn – Richard
Siôn Emyr – Huw


Tîm Creadigol

Awduron – Eva O’Connor, Màiri Morrison, a Mared Llywelyn Williams
Cyfarwyddwr – Muireann Kelly
Dramaturg – Pamela McQueen
Set a’r dylunydd gwisgoedd – Becky Minto
Goleuo a Dylunydd AV – Ceri James
Cyfarwyddwr Cerdd – Hilary Brooks
Cynllunydd Sain – Berwyn Morris-Jones
Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Betsan Llwyd
Cynllunydd Set a Gwisgoedd – Fraser Lappin

Tîm Cynhyrchu

Rheolwr Cwmni – Rhona NicDhùghaill
Rheolwr Cynhyrchu – Eoin Kilkenny
Rheolwr Cynhyrchu (Yr Alban) – Mike Adkins
Rheolwyr Llwyfan – Kat Siebert, Leanna Cuttle, Llŷr Edwards, Jess Baldwin, a Cathrin Thomas
Cynhyrchwr Lleoliad – Rachel Kate MacLeod
Isdeitlau – Craig McNeill
Cynhyrchwyr – Emyr Morris-Jones, Mari Emlyn, Laura MacNaughton, Seona McClintock, Stephen Owen Williams, ac Eva Scanlan
Marchnata – Rachel Foran
Cysylltiadau Cyhoeddus – O’Doherty Communications

 

PERFFORMIADAU

30ain Ionawr – 1af Chwefror Grinneabhat, Lewis, Yr Alban

9fed – 14eg Chwefror Ionad Na Dromoda, Kerry, Iwerddon

21ain – 24ain Chwefror Nant Gwrtheyrn, Cymru

Lleoliad yng Nghymru – Nant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6NL.

 

Datblygwyd gyntaf gyda chefnogaeth Theatr Genedlaethol Cymru.

Mae’r cynhyrchiad yma wedi ei gefnogi gan Arts Council, Culture Ireland, Siamsa Tíre, Foras na Gaeilge, British Irish Chamber of Commerce, British Council Ireland, Scottish Government in Ireland, Llwyodraeth Cymru yn yr Iwerddon, Ealaín na Gaeltachta, Creative Scotland, Bòrd na Gàidhlig, Cyngor Celfyddydau Cymru, a Cronfa Ffyniant Bro Cyngor Gwynedd.