Dinas

May 3, 2023 / no comments

DINAS

Mae Bara Caws wrth ein boddau’n cael cyfle i ail-godi’r llen ar gomedi glasurol a gyd-sgwennwyd gan ddau o fawrion ein llên – yr arobryn Emyr Humphreys a’r unigryw WS (Wil Sam) Jones.

Mae tynged Dinas yn y fantol. Dibynna’r perchennog, John Barig, yn llwyr ar ffyddlondeb Ossie ei was, ond mae’r cartref yn prysur ddadfeilio, a daw’n amlwg fod gan bawb sy’n troi o’u cwmpas ddiddordeb dwfn yn nhynged yr hen le – at eu dibenion eu hunain wrth gwrs…

Yn ôl yr awduron: Ein nod fel arfer yw difyrru: ond os ceir ambell ergyd yma ac acw gorau oll.” – ac er i’r ddrama cael ei ‘sgwennu ym 1970 mae’r ‘ergydion’ mor berthnasol ag erioed.

Dyma gyfle euraidd i weld rhai o dalentau comedi gorau Cymru ar lwyfan gyda’i gilydd – a hynny am wythnos yn unig yn Neuadd Dwyfor, Pwllheli yn ystod wythnos Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd – felly archebwch eich tocynnau yn syth bin!

Cast: Iwan Charles, Richard Elfyn, Carys Gwilym, Dyfan Roberts, Mari Wyn, Rhodri Trefor, Llion Williams

Cyfarwyddo: Betsan Llwyd

Yn ystod EISTEDDFOD GENEDLAETHOL LLŶN AC EIFIONYDD
yn NEUADD DWYFOR, PWLLHELI
AWST 7FED – 11EG, 7:30

Tocynnau: www.NeuaddDwyfor.cymru

 

 

 

 

Cariad yn Oes y Gin

January 13, 2023 / no comments

Dilynwn eu taith ou cartrefi yng nghefn gwlad Cymru i ganol St. Giles yn underbellyLlundain fawr. 

Comedi am ryddid sydd yma. Gofynnwn y cwestiwn: pa mor bell y dylem ni fynd i fynnu rhyddid, ac oes gennym nir hawl i rwystro rhyddid pobl eraill? Yn ystod oes o gyfnodau dan glo, cyfyngiadau a cholled, rydym i gyd yn profi ac yn archwilio ein perthynas â rhyddid, ac yn gofyn pwy syn haeddu rhyddid…a pwy sydd ddim?” (Chris Harris). 

Cast: Siôn Emyr a Mali ODonnell

Awdur: Chris Harris

Cyfarwyddo: Betsan Llwyd

Cerddoriaeth: Mari Mathias