Er cof am Andrew Williams

Er cof am Andrew Williams

Er cof am Andrew Williams Mae’n gyfnod tywyll iawn i ni yma yn Bara Caws wedi i ni glywed am farwolaeth annhymig Andrew. Bu’n gweithio’n glos gyda ni fel cyfrifydd ers y 1990au, a byddai prin wythnos yn mynd heibio heb iddo bicio heibio’r swyddfa rhyw ben neu’i gilydd, a’i lais yn diasbedain dros y […]

Ymddeoliad Hapus Linda Brown!

Ymddeoliad Hapus Linda Brown!

Rhagfyr 2022 Ar ran teulu Bara Caws DIOLCH MAWR IAWN i Linda am bopeth mae hi wedi ei wneud dros y cwmni a dros y sector yn gyffredinol. Mae wedi cyflawni gwaith amhrisiadwy ers 40 mlynedd – oddeutu 129 o sioeau! Mae wedi bod yn fraint Os ffrind, ffrind am byth

Er cof am Mei Jones

Er cof am Mei Jones

Tachwedd 2021 Mei Jones Roedd Mei yn un o hoelion wyth y byd celfyddydol yng Nghymru ali gyfraniad i’r theatr ac i’r sgrin fach heb-ei-hail. Er mai fel Wali Tomos y mae y rhan fwyaf yn ei gofio heddiw mae’n debyg, roedd yn gyfrifol am gronfa gyfoethog o waith ac yn medru pontio’r llon a’r […]

Er cof am Christine Pritchard

Er cof am Christine Pritchard

Collodd y theatr yng Nghymru un o’i sêr disgleiriaf eleni pan fu farw Christine Pritchard. Roedd yn wyneb amlwg nid yn unig ar ein llwyfannau, ond hefyd ar y teledu a’r radio. Cafodd ei geni yng Nghaernarfon, ac yn ymfalchïo ei bod yn Gofi Dre, a phan yn yr ysgol, cafodd wahoddiad i ymuno â […]

RHAGLEN ARFAETHEDIG 2019 / 2020

RHAGLEN ARFAETHEDIG 2019 / 2020

COSTA BYW  gan Mari Elen Jones, Mared Llywelyn Williams, Llyr Titus Bara Caws, mewn cydweithrediad â Cwmni Tebot, yn cyflwyno Costa Byw – rifíw hwyliog sy’n dychmygu sut le fydd Gwynedd mewn blynyddoedd i ddod. Cewch ambell gip ar broblemau cyfoes – mewnfudo, diffyg swyddi, cost tai, gwleidyddion, newid hinsawdd, crîm egs yn mynd yn […]

Ymchwil a Datblygu – Wrth Fy Nagrau I

Ymchwil a Datblygu – Wrth Fy Nagrau I

Bydd Cwmni Theatr Bara Caws yn cynnal prosiect Ymchwil & Datblygu am bythefnos ar lyfr Angharad Tomos, Wrth fy Nagrau I, rhwng y 4ydd a’r 16eg o Ragfyr eleni. 

Cyhoeddi Cast a Thaith Dim Byd Ynni

Cyhoeddi Cast a Thaith Dim Byd Ynni

Wrth i Theatr Bara Caws ddathlu’I ben-blwydd yn ddeugain oed eleni, y cynhyrchiad olaf i nodi’r dathlu yw Dim Byd Ynni gan Emlyn Gomer a fydd yn agor yn Eisteddfod Genedlaethol Môn fis Awst. Bydd pedwar perfformiad o’r ffars newydd hon yn yr Eisteddfod cyn iddi deithio ym Medi a Hydref eleni.

Te Parti!

Te Parti!

Y digwyddiad sy’n coroni’r dathlu yw’r Te Parti Pen-blwydd yn Eisteddfod Genedlaethol Môn eleni. Mae 40 mlynedd wedi mynd heibio ers i griw bychan, brwd o ymarferwyr ddod at ei gilydd a rhoi ’sgytwad iawn i fyd y theatr yng Nghymru. Ac mae Gwasg Carreg Gwalch am lansio llyfr mawr llawn atgofion lliwgar i nodi’r […]